Начало / За нас / Новини и събития / На 26 май 2015г. започна изграждане на подрайон Крумово - жп връзка с гара Крумово и тръбоканална мрежа

На 26 май 2015г. започна изграждане на подрайон Крумово - жп връзка с гара Крумово и тръбоканална мрежа

09.06.2015

Обект: „Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на подрайон Крумово с железопътна връзка с гара Крумово и тръбоканална мрежа в района на гара Крумово“
Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“
Разрешение за строеж от 27.04.2015г.

Обектът стартира на 26.05.2015г. с подписване на Акт №2а за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа за строежи от техническата инфраструктура. До края на 2015г. ще се извършват дейности по проектиране и реконструкция на подрайон Крумово и тръбоканална мрежа в град Крумово, преустройство на прелез Крумово, съгласуване на проекта със съответните институции, включително проектиране и съгласуване на железопътна връзка с гара Крумово, пътна връзка, електрозахранване, водопровод и канализация; изграждане на подрайон Крумово и тръбна мрежа в гара Крумово в съответствие с одобрен от ДП НКЖИ проект, възстановяване на всички съоръжения, засегнати от строителството, включително кабели, контактна мрежа и др, собственост на ДП НКЖИ; доставка на технологично оборудване на подрайон Крумово, съгласно техническите спецификации на проекта; преустройство на прелез Крумово, съгласно новото коловозно развитие; адаптиране на съществуващите стрелки в гара Крумово за монтиране на новите обръщателни апарати L826H; изграждане на резервирано захранване от контактна мрежа за нуждите на осигурителна техника и телекомуникации. 

Всички дейности са част от проекта на ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) за цялостна реконструкция и електрификация на железопътна линия Пловдив-Свиленград по коридори IV и IX. 

Обект „Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на подрайон Крумово с железопътна връзка с гара Крумово и тръбоканална мрежа в района на гара Крумово" се осъществява със съфинансиране от Кохезионен фонд на ЕС, чрез ОП „Транспорт" 2007 - 2013 г.