Начало / За нас / Новини и събития / На 4 септември 2015 г. на официална церемония в Габрово бяха открити обектите от проекта за интегрирания воден цикъл на града

На 4 септември 2015 г. на официална церемония в Габрово бяха открити обектите от проекта за интегрирания воден цикъл на града

07.09.2015

Лентата прерязаха премиерът Бойко Борисов, вицепремиерът Томислав Дончев, министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, кметът на Габрово Таня Христова и ръководители на екипите, извършили строителството и изграждането на съоръженията за интегрирания воден цикъл на града, сред които инж. Георги Станилов.

Проектът за водния цикъл на град Габрово е първата мащабна инвестиция на Община Габрово за ефективно и интегрирано управление на ресурсите в сектор води, реализирана с финансовата подкрепа на Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет на Република България, чрез Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.“. Инвестицията от 87,8 милиона лева бе реализирана за три години на няколко етапа. Фирма „Станилов“ ЕООД изпълни етап 2 от проекта - Рехабилитация на водоснабдителната и рехабилитация/разширяване на канализационната мрежа на гр.Габрово. В периода 2012-2015 година бяха изградени 31.4 км нови ВиК мрежи, 24.4 км водопровод, 7 км канализация и 1 брой помпена станция, а 26 улици на града бяха преасфалтирани.