Начало / За нас / Новини и събития / Проектът „Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Петко Славейков и Кръвеник в община Севлиево“ бе успешно реализиран

Проектът „Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Петко Славейков и Кръвеник в община Севлиево“ бе успешно реализиран

18.09.2015

Официалното откриване на подменената водопроводна система бе на 16 септември 2015г. в с. Петко Славейков. Лентата прерязаха кметът на Севлиево д-р Иван Иванов, главният инженер на "Станилов" ЕООД Иван Илиев и управителят на "План Инвест Пловдив" ЕООД Николай Костурков.

С изпълнението на проекта в село Петко Славейков са реконструирани 14 752 м, а в село Кръвеник - 5 222 м водопроводна мрежа. По този начин ще се повиши сигурността на водоснабдяването на двете села, хигиенните и санитарните изисквания и ще се намалят загубите на вода. Финансирането на проекта е по Мярка 321 „Основни услуги за икономиката и населението на селските райони” по Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския Земеделски Фонд за Развитие на Селските Райони (ЕЗФРСР).