Начало / За нас / Новини и събития / На 07 октомври 2015 г. се подписа Протокол обр. 16 за обект „Рехабилитация и разширение на ВиК мрежата на гр. Видин"

На 07 октомври 2015 г. се подписа Протокол обр. 16 за обект „Рехабилитация и разширение на ВиК мрежата на гр. Видин"

08.10.2015

Протокол обр. 16 бе съставен от приемателна комисия, включваща представители на възложителя, строителния надзор, изпълнителите и специализирани контролни органи. Член на комисията бе и инж.Георги Станилов – управител на „Станилов“ ЕООД и представляващ ДЗЗД „Обединение Панония Аква“, изпълнител на проекта. 

Проектът „Рехабилитация на водопроводната мрежа, реконструкция и разширение на канализационна мрежа на гр.Видин“ е финансиран от Кохезионния Фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез ОП „Околна среда 2007-2013“.