Начало / За нас / Новини и събития / На 02 ноември 2015 г. се състави Протокол обр. 16 на обект „Изграждане на ПСОВ в с. Оряховец, община Баните“

На 02 ноември 2015 г. се състави Протокол обр. 16 на обект „Изграждане на ПСОВ в с. Оряховец, община Баните“

03.11.2015

За подписването на Протокол 16 бе назначена приемателна комисия с председател инж. Сийка Кирянова – началник отдел към РДНСК и членове-представители на възложителя, изпълнителя, строителния надзор и специализирани контролни органи.

Проектът„Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, служебен път и подпорни стени“ в с. Оряховец, община Баните, област Смолян е финансиран от Фондовете на Европейския съюз по програма „Развитие на селските райони“ 2007-2013 г. Възложител е община Баните, а изпълнител – „Станилов“ ЕООД.