Начало / За нас / Новини и събития / „Станилов“ ЕООД участва в VII Българо-Австрийски семинар „Надграждане и рехабилитация на хидротехнически съоръжения“

„Станилов“ ЕООД участва в VII Българо-Австрийски семинар „Надграждане и рехабилитация на хидротехнически съоръжения“

16.11.2015

Семинарът се организира от катедра „Хидротехника“ на УАСГ и Технически университет – Виена, с подкрепата на Българското дружество по големите язовири (БДГЯ) и на Българската асоциация за геотехническо и тунелно строителство (БАГТС) и партньорството на фирма „Станилов“ ЕООД. 

 Инж. Стоян Стоилов, ръководител на проект в „Станилов“ ЕООД, изнесе презентация на съвременните методи и системи за конструктивно укрепване, използвани при рехабилитацията на наклонената кейова стена на Пристанищен терминал „Видин – център“.
Инж. Мартин Петков, проектант в „Свеко Енергопроект“ АД, представи доклад за алтернативното решение за изменение на вътрешната (вторична) облицовка на тунел „Йохмор”, част от магистрален водопровод “Конвейер 800“ в Южен Ливан. Изпълнител на тунелните работи по проекта е фирма „Станилов“ ЕООД.