Начало / За нас / Новини и събития / Днес, 03 август 2016 г., се подписа Протокол обр.16 за обект: „Подрайон Крумово – жп връзка с гара Крумово и тръбоканална мрежа“

Днес, 03 август 2016 г., се подписа Протокол обр.16 за обект: „Подрайон Крумово – жп връзка с гара Крумово и тръбоканална мрежа“

03.08.2016

Държавна приемателна комисия прие без забележки обект: „Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на подрайон Крумово с железопътна връзка с гара Крумово и тръбоканална мрежа в района на гара Крумово". 

Възложител е ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ), а обектът е част от проект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград по коридори IV и IX, фаза 2: участък Първомай – Свиленград“. Стойността му е 3 615 606,57 лв., съфинансирана от Кохезионен фонд на ЕС чрез ОП „Транспорт" 2007 - 2013 г. Фирма "Станилов" ЕООД е член на Обединение "Инфраструктура Крумово 2013", изпълнител на обекта.