Начало / За нас / Новини и събития / На 26 април 2017 г. бе подписан договор за изпълнение на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник

На 26 април 2017 г. бе подписан договор за изпълнение на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник

27.04.2017

Възложител: Община Долна Митрополия
Изпълнител: Обединение „ВиК Тръстеник 2014“ с водещ член „Станилов“ ЕООД

Обект: „Инженеринг за обект: Канализационна и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – етап I A” по проект "Интегриран цикъл Плевен - Тръстеник" в рамките на ОП „Околна среда“ 2007-2014 г. съгласно  Договорните условия на ФИДИК (FIDIC)  за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно – монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя (Жълта книга)”.
Обхват на работата: Проектиране, изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор, изготвяне на екзекутивна документация, въвеждане в експлоатация и отстраняване на дефекти в Период за съобщаване и отстраняване на дефекти (ако има такива) за водопроводната и канализационна мрежи на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ – етап ІА.
Стойност: 31 543 579,75 лв. без ДДС