Начало / За нас / Новини и събития / Обявяваме процедура с публична покана с предмет „Доставка на лични предпазни средства /ЛПС/ и специално работно облекло"

Обявяваме процедура с публична покана с предмет „Доставка на лични предпазни средства /ЛПС/ и специално работно облекло"

20.07.2017

В изпълнение на Договор BG05M9OP001 – 1.008-2239-С01 за проект „ Подобряване условията на труд и работата с човешките ресурси в "Станилов" ЕООД“  обявяваме процедура с публична покана с предмет „Доставка на лични предпазни средства /ЛПС/ и специално работно облекло".

Прогнозна стойност 124 047 лв.
Краен срок за подаване на оферти: 28.07.2017 г.  23.00 ч. /чрез  ИСУН 2020.
Документите по процедурата са налични в модул „Е-тръжни процедури“ на ИСУН 2020.