Начало / За нас / Новини и събития / Започна изпълнението на проекта за рехабилитация на ВиК мрежата на община Долна Митрополия

Започна изпълнението на проекта за рехабилитация на ВиК мрежата на община Долна Митрополия

31.07.2017

Зам.-министърът на околната среда и водите Красимир Живков днес направи първа копка на проекта за рехабилитация на ВиК мрежата на община Долна Митрополия. Строителните работи са част от интегрирания воден цикъл на Плевен-Долна Митрополия, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. 

Това е най-мащабният проект от новия програмен период в сектор "Води" с общ размер на инвестицията от 117 150 300 лв. Безвъзмездната финансова помощ е близо 88 млн. лв. Обединение „ВиК Тръстеник 2014“ с водещ член „Станилов“ ЕООД ще изпълни канализационната и водопроводна мрежа на гр. Тръстеник с помпена станция и довеждащ колектор до ПСОВ на стойност 31 543 579,75 лв.