Home / About us / News & Events / Фирма ”Станилов” започна строителството на Стартова шахта начален проект за работа на ТБМ за подземното метротрасе

Фирма ”Станилов” започна строителството на Стартова шахта начален проект за работа на ТБМ за подземното метротрасе

07.06.2016

На 7.06.2016г. фирма “Станилов” ЕООД, като подизпълнител на Консорциум ДВУ – главен Изпълнител на обект: Проект за разширение на Метро София III диаметър етап I, позиция 4 тунелен цикъл, изпълняван с тунелно пробивна машина (ТБМ) от км. 11+966,34 (стартова шахта)до км. 5+248,57 (изходна шахта), започна строителството на Стартова шахта.
Съгласно одобрените проекти изпълнението ще стане с конструкции от стоманобетонови шлицови стени и пилоти, самопробивни анкери и пръскан бетон. Срокът за изпълнение е 83 дни.
Изграждането на това отговорно съоръжение е свързано с началото на монтажа на ТБМ – машина и старт на пробивните работи на подземното трасе.