Home / About us / News & Events / Стартира бетонирането на първа покривна плоча на Метростанция 10-III

Стартира бетонирането на първа покривна плоча на Метростанция 10-III

02.08.2016

На 1 август 2016 г. строителите на фирма „Станилов“ ЕООД положиха първите 400 м3 бетон в конструкцията на МС 10 от III-ти метродиаметър. Започнато бе поетапното изграждане на покривните плочи по така наречения „Милански метод“.

МС 10 от III-тия метродиаметър е разположена дълбоко под бул. „Патриарх Евтимий“ между ул. „Княз Борис I“ и бул. „Витоша“, като трасето на метрото преминава под предишно изграденото трасе на II-ри метродиаметър. Именно поради тази причина носещите шлицови стени са проектирани с дълбочина 27 м и дебелина 0.80 м. Допълнително се изграждат и вътрешни стени с дебелина 0.60 м, мощно дънна плоча, перонни и надперонни плочи. В целия строеж ще бъдат вложени 10 000 м3 бетон, 1980 тона армировъчна стомана и 12 500 м2 хидроизолационна мембрана.
Метростанция 10 от III-ти метродиаметър прави елегантна връзка със съществуващата станция „НДК“ от II-ри метродиаметър с ескалатори, асансьори и стълбища. Плановете на инженерния състав, ръководещ обекта, са към края на 2016 година да бъдат завършени външните стоманобетонови конструкции и строителството да продължи под земята. Същевременно целта е да се спази срока и да се пусне движението по бул. „Патриарх Евтимий“ в края на месец май 2017 г.