Начало / За нас / Техническа база / Строителна лаборатория

Строителна лаборатория

Строителната Лаборатория за Изпитване (СЛИ) към „Станилов“ ЕООД е независима единица в цялостната структурна схема на Фирмата. Акредитирана е от ИА „Българска служба за акредитация” (БСА) съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025 : 2006.

Строителната Лаборатория за Изпитване (СЛИ) към „Станилов“ ЕООД е независима единица в цялостната структурна схема на фирмата. Акредитирана е от ИА „Българска служба за акредитация” (БСА), съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025 : 2006. Лабораторията участва активно в изпълнението на всички строителни обекти на фирмата чрез тестване на различни строителни продукти. СЛИ към „Станилов” ЕООД работи свободно с клиенти от цялата страна и столицата. Разполага със съвременно лабораторно оборудване и собствен транспорт, изпълнявайки и много обектови тестове. В своето развитие лабораторията следи новите законови разпоредби и се стреми да разширява обхвата на своята акредитация, съобразно конкретните пазарни условия.

Лабораторията е акредитирана да извършва изпитвания на следните продукти:
- строителни почви;
- фини и едри добавъчни материали за бетон;
- естествени каменни материали;
- баластра и трошен камък за пътни основи и настилки;
- бетонни смеси и втвърден бетон;
- блокове за зидария;
- бетонни бордюри;
- бетонни плочи за настилки;
- инжекционни разтвори;
- пръскани бетони;
- строителни стомани;
- лаковобояджийски покрития;
- вземане на представителни проби от тези строителни материали;
- безразрушително определяне вероятна якост на бетони;
- локализиране на армировка в стоманобетонни конструкции.
Извършва тестове по обекти и за външни клиенти.