Корекции на реки

3.	Корекция на р.Владайска от бул. „Овча купел” до бул. „Житница” в участъка между км.1+200 до км.0+800

3. Корекция на р.Владайска от бул. „Овча купел” до бул. „Житница” в участъка между км.1+200 до км.0+800

Целта на проекта е: Изместване на съществуващото речно корито съобразно с действаща регулация, за предпазване