Събирателна деривация Осина

1999 - 2000

Тунел №2 и водохващане №5. Чрез Събирателна деривация "Осина" се прехвърлят води от поречието на река Осина в язовир "Доспат". Тунелът е безнапорен със сечение под минималното миньорско. Това наложи да се изпълни не по традиционен начин на строителство. Изкопните работи и извозването на скалната маса се извърши с BOBCAT 751 S.