Начало / Проекти / Подземно строителство / Пътни тунели ЖП тунели / Тунел под бул. Цариградско шосе, София

Тунел под бул. Цариградско шосе, София

2008 - 2009

Изпълнява се проектиране и строителство на тунелна пътна връзка за нуждите на търговския комплекс “Хермес парк”. Инвеститор на обекта е "Carrefour България" АД.
При неблагоприятни геоложки условия се изграждат два броя тунели (без отстояние помежду им) с изкопни сечения 46 м2 и 34 м2. За връзката на тунела с бул.”Цариградско шосе” се извършва значителен обем открити работи: шлицови и подпорни стени, пътни работи, ВиК.