Начало / Проекти / Подземно строителство / Метротунели и метростанции / Разширение на метрото в София, II-ри метродиаметър, участък от МС "Джеймс Баучер" -МСII-11 до МСII-12

Разширение на метрото в София, II-ри метродиаметър, участък от МС "Джеймс Баучер" -МСII-11 до МСII-12

Втора метролиния участък /от МС II-11, км 10+452/ до МС II-12 с линеен пункт след нея /км 11+752.70/ и след това - част от транспортна рампа.
Дължината на метроучастъка е 1300.3м. Тунелният участък от МС II-11 до междустанционната ВУ II 11 – 12 е предвиден за изграждане по НАТМ /дължина 781м/.
 

2014 - 2016

Възложител: „МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД
Инженер-консултант: ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МИК”
Изпълнител: Обединение „МЕТРО ЧЕРНИ ВРЪХ 2013” –
Членове на обединението са
„СТАНИЛОВ“ ЕООД
„ДЖИ ПИ ГРУП" ООД 
„МЕТРОПРОЕКТ“ 
Втора метролиния участък /от МС II-11, км 10+452/ до МС II-12 с линеен пункт след нея /км 11+752.70/ и след това - част от транспортна рампа.
Дължината на метроучастъка е 1300.3м. Тунелният участък от МС II-11 до междустанционната ВУ II 11 – 12 е предвиден за изграждане по НАТМ /дължина 781м/. Останалата част от трасето е в укрепен изкоп.
Изграждане на метрото от км 10+452 до км 11+752.70. По трасето се очертаха следните характерни части:
• Участък от км 10+452 /МС II-12/ до км 11+233 /междустанционна ВУ II-12/ с дължина 781м: В този участък се изпълни тунел по НАТМ. Тунелът е двупътен без разделителна стена.
• Участък от км 11+233 до км 11+752.70, който се разделя на три основни части:
• Участък I - от км. 11+233 до начало МС II-12.  Започва с междустанционна ВУ, ситуирана в източната част на бул. „Черни връх” пред колелото на трамвай №10.  Следва двупътен тунелен участък пресичащ кръстовището на бул.„Черни връх”  с ул. „Сребърна”  до МС II-12. Под ул.”Сребърна“ и над метротунела предвиденият пешеходен подлез с дължина 70.5м. Общата дължина на участъка е 183.7м.
• Участък II – МС II-12с дължина 167м. Станцията е ситуирана под бул.„Черни връх”  между ул. „Сребърна”  и бул. „Тодор Каблешков”.
• Участък III - от МС II-12 до край линеен пункт км 11+752.7 с дължина 169.6м – в този учасък е разположен линейният пункт с транспортен тунел по бул.„Черни връх под бул. „Тодор Каблешков”.
Възловите кръстовищи са 2.
• Първото е на бул.”Черни връх” при пресичането му с ул.”Сребърна”.
• Второто е на бул.”Черни връх” при пресичането му с бул. „Тодор Каблешков”.