Начало / Проекти / Подземно строителство / Метротунели и метростанции / Разширениe на метрото в София, I-ви метродиаметър, етап III,лот2,участък от МС13-Младост1 до МС16-Бизнес парк-Младост IV

Разширениe на метрото в София, I-ви метродиаметър, етап III,лот2,участък от МС13-Младост1 до МС16-Бизнес парк-Младост IV

 Обособена Позиция № 1: Участък  от  МС13 (Младост I , КМ 15+450) до КМ 17+000;


 

2013 - 2015

Възложител: „МЕТРОПОЛИТЕН“ ЕАД
Инженер-консултант: ДЗЗД „КОНСОРЦИУМ МИК”
Изпълнител: ОБЕДИНЕНИЕ „МЕТРО БИЛД МЛАДОСТ” –
Членове на обединението са
- „ДЖИ ПИ ГРУП" ООД 
- „СТАНИЛОВ“ ЕООД
-„ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП-04” ЕООД
-„БИАС-М” ЕООД
Обособена Позиция № 1: Участък  от  МС13 (Младост I , КМ 15+450) до КМ 17+000;
Участъкът е подземен с дължина 1550м и включва две подземни метростанции – МС14 и МС15.
„Станилов" ЕООД изпълни: Цялостно изграждане на Тунелен Участък от МС 13( КМ. 15+557) до МС 14 (КМ. 15+809,435), Част Релсов път и изпълнение на Шлицови стени в подземна метростанция МС14