Начало / Проекти / Подземно строителство / Метротунели и метростанции / Метро Станция 21 ГАРА ИСКЪР – ШЛИЦОВИ СТЕНИ

Метро Станция 21 ГАРА ИСКЪР – ШЛИЦОВИ СТЕНИ

Обект: „Проект за разширение на Метрото в София: II етап - I диаметър,  участък "бул.Цариградско шосе (МС19) - жк. Дружба - Летище София (МС 23)":

2013 - 2014

Обект: „Проект за разширение на Метрото в София: II етап - I диаметър,  участък "бул.Цариградско шосе (МС19) - жк. Дружба - Летище София (МС 23)":
Обособена позиция № 2: Участък от км.3+184,90 /края на МС20/ до ул. "Поручик Неделчо Бончев" км.5+010,00
Обхват на работите на „Станилов" ЕООД:
Строително - монтажни работи "изпълнението на шлицовите стени и всички видове СМР по укрепването на: МС 21/ от км 4+359,21 до км 4+503,21/ , тунелен участък преди МС21 / от км 4+339,21 до км 4+359,21/ и 8 броя изливни пилоти с диаметър ф600 и дължина 20м.