Метростанция 7 - София

2007 - 2008

Изграждане на ротационна шахта с размери 29/25 м и дълбочина 25 м. Строителството е в сложни инженерно-геоложки условия. Приложен е съвременен тип укрепване с пилоти, анкери, пръскан бетон и стоманобетонова облицовка.