Метростанция 12 - София

2006 - 2008

Метростанцията се намира на бул.”Андрей Сахаров” преди моста “Въртопо” – на границата на ж.к. “Младост” и ж.к. “Дървеница”. Станцията е на две нива – надземно ниво, на което са разположени релсовия път и подземно ниво със служебни помещения и вестибюл, достъпът до който е осъществен чрез два подлеза. Надземните перони са покрити със стоманена конструкция, обшита с еталбонд и поликарбонатни плоскости.