Начало / Проекти / Пътно строителство

Пътно строителство

Летище София - мост на река Искър

Летище София - мост на река Искър

Летище София - мост на река Искър - отводняване и изграждане на фундаменти
Авариен ремонт и укрепване на нарушен откос на АМ Хемус от км 30+980 до км 31+140, ляво

Авариен ремонт и укрепване на нарушен откос на АМ Хемус от км 30+980 до км 31+140, ляво

Авариен ремонт и укрепване на нарушен откос на АМ "Хемус" от км.30+980 до км 31+140, ляво. Полагане на армираща екструдирана геомрежа TENAX TT045 – 8450 m²; Полагане на геомат - 1166 m²; Изработка и доставка на стоманени габиони - 21315 кг(47 бр); Заварени мрежи Ф8/15 за оформяне на ...
Язовир Яденица, Площадка Яденица, Път по левия скат на река Яденица и водоснабдяване

Язовир Яденица, Площадка Яденица, Път по левия скат на река Яденица и водоснабдяване

Път по левия скат на река Яденица и водоснабдяване. Подобектите представляват част от временното и спомагателлно строителство за изграждане на язовир "Яденица". Обектът се изпълни при трудни високопланински условия. Пътят е с дължина 8600 м - асфалтобетонов с ...
Язовир Яденица, площадка Яденица: Строителни площадки и път за връзка с язовирна стена, вход, тунел

Язовир Яденица, площадка Яденица: Строителни площадки и път за връзка с язовирна стена, вход, тунел

Язовир "Яденица" ще се изгражда с цел увеличаване обема на долния изравнител на ПАВЕЦ "Чаира". Обектът се намира в северната част на белмекенския дял на Рило-Родопския масив на кота над 1200 м. Строително-монтажните работи на подобектите представляват част от ...
Укрепване на аварирали участъци от експлоатационен път до яз. Бели Искър

Укрепване на аварирали участъци от експлоатационен път до яз. Бели Искър

Реконструкцията е съгласно "Технология на изпълнение на армирана конструкция", която се състои в монтирането на геомрежа TENAX TTO45 SAMP и насипи от скален материал. Армиращата гоемрежа е едноосно ориентирана от полимер ПЕВП е проектирана специално за армиране на почви.